Sjællands Modelsvæveflyveklub

SMSK

er en modelsvæveflyveklub beliggende i Herstedøster i Albertslund. Vi har en alternativ plads på Skovlunde Gml. Flyveplads (markedspladsen i Ballerup). Vi flyver udelukkende med radiostyrede modelsvævefly og støjsvage elektro (kun Stensletten) modeller.

SMSK blev stiftet i starten af 1975, med det formål at skabe en klub, der udelukkende henvendte sig til modelflyvere med interesse for fjernstyrede modelsvævefly. Klubben har igennem årene markeret sig, inden for området ved deltagelse i forskellige konkurrencer på klubniveau og til DM, NM, og VM, og det er igennem tiden blevet til en del mesterskaber. Klubben afholder selv konkurrencer af forskellig slags, bl.a. en årlig nordisk postkonkurrence i 2M klassen, en klasse som klubben selv har indført i slutningen af 80'erne. Klubben er tilknyttet RC-unionen.

Klubbens formand

Peter Brüel
Gml. Holtevej 97
2840 Holte

(for at sende en mail klik 'Kontakt os' link øverst til højre)

Aktiviteter

SMSK har flyveplads på Stensletten i Herstedøster, samt på cirkuspladsen ved Skovlunde/Ballerup (Superarena), Samt på Flyvestation Værløse.
Her mødes vi efter at have skrevet og indbudt hinanden på en fælles klub-mailingliste. 

Her flyver vi høj- eller spilstart med egne eller klubbens startrekvisitter, idet klubben råder over motorspil, gummitove og andet udstyr. Der kan også flyves med støjsvage el-modeller, (kun Stensletten da det er forbudt på Skovlundepladsen).

Ud over flyvning på Stensletten og i Skovlunde, bliver der også fløjet skræntflyvning. Og når muligheden byder sig, laver vi aftaler med klubber der har motormodelflyvere om at besøge dem og blive trukket op efter et af deres fjernstyrede motorfly.

Hvornår flyver vi?

Her mødes vi efter at have skrevet og indbudt hinanden på en fælles klub-mailingliste.  Møderne afholdes om sommeren (ca. marts-Nov.) på en af vore flyvepladser, samt om vinteren (ca. okt-apr) i vores hyggelige værksted, i Gammel Holte, fra kl. 19.30, hvor du er meget velkommen.  

Hvilken plads finder du os på?

Hvilken af vore flyvepladser vi flyver på afgøres af højden på græsset på vores Primære plads, Stensletten. Når græsset her er for højt til høj- eller spilstart (Juni-juli), benytter vi vores anden plads i Skovlunde/Markedspladsen i Ballerup. Du kan skrive til vores kontaktperson, for at få hjælp til at komme i gang med denne spændende hobby. Klik på linket 'Kontakt os' øverst til højre på siden.

Flyvepladser

Locations

Skovlunde Gml. Flyveplads/Markedspladsen i Ballerup
Denmark
55° 43' 5.5776" N, 12° 22' 56.2008" E
Stensletten, Herstedvester, albertslund
Denmark
55° 41' 22.5924" N, 12° 22' 27.93" E

Da vi ønsker at alle modelflyvere med svævemodeller skal kunne bruge vore 2 pladsers som rc-modelflyveplads har S.M.S.K. udarbejdet et lille regelsæt for hver flyveplads som er godkendt af lodsejerne henholdsvis Ballerup Kommune&Skov- og Naturstyrelse, Østsjælland.

Vi håber naturligvis at alle der benytter pladserne til flyvning vil respektere disse regler, idet vi ellers helt kan blive bortvist og miste tilladelsen på disse pladser. Vi har fløjet på Stensletten siden 1975, men idet den i sommermånederne bliver rimeligt tilgroet og ikke kan bruges med vores højstart og elspil, fik vi ligeledes tilladelse til at bruge Skovlunde Gml. Flyveplads fra 2008.

Her finder du os

På kortet nedenfor ser du vore 2 pladser (lad musemarkøren hvile på markøren for at se navnet på pladsen). Hvis du har en GPS kan du taste vore koordinater direkte ind i den og lade den finde pladsen.

Velkommen hos SMSK.

Du zoomer ind på kortet ved at doppeltklikke med musen (med en scroll-mus kan du både zoome ind og ud). Du kan også 'trække' kortet rundt med musen.

Vedtægter - Stensletten

o Vis hensyn til andre brugere af Stensletten. o Af hensyn til dem der ønsker at flyve, uanset om det er på Herstedhøje eller Stensletten, skal det synligt markeres hvilken kanal man flyver på, det gøres bedst i bilens bag/siderude. Skriv også hvis du flyver 2.4 GHz så ingen bliver nervøse for kanal-konflikter. o Ligeledes bør man lige køre ind på højens eller på slettens parkeringspladser for at se om ens kanal er i brug, o er den det skal man kontakte piloten. o Opsæt altid starttorvet så der er 5 til 10 meter til bevoksning eller stier på sletten, så rytterne kan komme forbi uden at komme i karambolage med starttorvet. o Sørg altid for at markere hvor starttorvet er sat fast i jorden, det kan være med et flag eller anden form for synlig markering. o Når starttovet ikke er i brug må det ikke ligge ud over stierne. o Der må ikke køres bil ind på Stensletten o Der må ikke parkeres hverken cykler eller bil på Stensletten o Ved flyvning på Herstedhøje, skal der tages hensyn til de andre gæster. o Ryd op efter dig, også hvis din model er havareret. o Ved flyvning med elmodeller må der kun benyttes modeller som ikke støjer, af hensyn til de omkringboende. o Medlemskab af RC-uninonen (som forsikrer os) skal være i orden. o Under fodboldstævner må fodboldbanerne ikke overflyves i lav højde. o Start skal foretages med god afstand til banerne. o Vis hensyn til dyrene.

Vedtægter - Skovlunde Gml. Flyveplads

Der er her tale om Markedspladsen i Ballerup. Betingelser i forbindelse med lån af areal: • At arealet efterlades rengjort, som det forefindes, og at eventuelle skader udbedres af kommunen for jeres regning. • At der ikke køres med biler i området. Parkering skal ske på befæstede arealer indrettet dertil. • At der bruges løbeliner, gummitov eller elspil til optræk. Liner må ikke genere øvrig færdsel i området. • At der ikke flyves med motoriserede (el/eksplosion/jet) fly. Tilladelsen gives udelukkende til modelsvævefly. • At der ikke flyves i lav højde over beboelses områder herunder også nyttehaver ol. • At aktiviteten ikke er til fare eller gene for andre brugere, der færdes på arealet. • At der ved større arrangementer, mere end 10 ”piloter”, søges særskilt tilladelse.

Indmeldelse i klubben

Medlemskab af SMSK opnås ved henvendelse til vores kontaktperson/formand via kontaktformularen i toppen af siden til højre, hvor du vil få de relevante oplysninger og materiale til indmeldelse. Er du aktiv modelsvævepilot skal du også være medlem af RC-unionen/modelflyvning.dk. Et medlemsskab af RC-unionen indebærer en fælles ansvarsforsikring og giver samtidigt et oveni hatten et abonnement på bladet Modelflyvenyt, som udkommer hver anden måned. Det er skrevet af modelflyvere for modelflyvere. 

Kontingent til Modelflyvning Danmark

Indmeldelsesgebyr : 50,00 kr. Kontingent : 670,00 kr. (juniorer halv pris) 

Kontingent til SMSK 

Indmeldelsesgebyr : 50,00 kr. (10 til 18 år) - : 100,00 kr. (18 år og opefter) 
Kontingent :             gratis!  


Alle priser er for år 2020. Husk du skal være fyldt 10 år, før du må flyve med radiostyrede modeller.